Chính Sách Chất lượng

Công ty Dây Đồng Việt Nam CFT cam kết cung cấp các loại dây đồng (Rod và Wire) phù hợp với yêu cầu hợp lý của khách hàng về chất lượng – môi trường, đồng thời phù hợp với các yêu cầu về môi trường theo qui định của Pháp Luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng – môi trường bằng cách thường kỳ xem xét kết quả hoạt động của hệ thống.

Chỉ tiêu kỹ thuật chính được kiểm tra
Phân tích hàm lượng các tạp chất trong đồng. Áp dụng kiểm tra nguyên liệu đầu vào và trong quá trình đúc, cán.
Khuyết tật bề mặt đồng Rod được kiểm tra và hiển thị kết quả liên tục trong quá trình sản xuất
Số vòng xoắn đứt và độ dãn dài được kiểm tra nghiêm ngặt
Hàm lượng Oxy trong dây đồng được kiểm soát chặt chẽ