Quá trình Hình thành và Phát triển
 
12-2020 Gelex chuyển nhượng vốn tại CFT cho Gelex Electric. CFT trở thành Công ty TNHH một thành viên.
10-2020 Công ty Gelex Electric mua lại phần vốn của Toyota Tsusho và Furukawa Electric Co. Công ty CFT trở thành Công ty TNHH hai thành viên là Gelex và Gelex Electric.
08-2009 Đầu tư dây chuyền sx dây đồng tráng thiếc
09-2008 Đăng ký lại theo Luật Đầu tư 2005, CFT là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 2 thành viên trở lên
09-2007 Tổng Công ty Thiết bị điện VN (GELEX) là thành viên góp vốn thay thế CADIVI
04-2007 Đầu tư máy kéo Breakdow #2
04-2003 Đầu tư máy kéo dây nhỏ
10-2002 TOYOTA TSUSHO CORPORATION là thành viên góp vốn sau khi nhận chuyển nhượng từ TOMEN CORPORATION,
08-2002 Tăng thời hạn hoạt động lên 30 năm
04-2002 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO-9001
07-1999 Đầu tư máy kéo Breakdow #1, SX dây 1.2mm đến 4.0 mm
15-06-1999 Khai trương SCR line 54.000 tấn đồng Rod/năm
12-01-1998 Khởi công xây dựng Nhá máy SCR
10-08-1997 Đầu tư giai đoạn 2: Dây chuyển SCR
12-09-1996 Khai trương Công ty giai đoạn 1 với dây chuyền Up-cast
05-08-1996 Đăng ký hoạt động
27-05-1996 Thành lập Công ty
  • Thành viên góp viên : CADIVI,  FURUKAWA,  TOMEN
  • Thời gian liên doanh : 20 năm
 
  Các sự kiện chính
Khánh Thành giai đoạn 1 - Openning Ceremony Phase 1 HĐQT và Ban TGD (1996-1999) - BOM and BOD (1996-1999) Khánh Thành SCR line, giai đoạn 2 - Openning Ceremony SCR Plant, Phase 2 Toàn cảnh CFT - Overview Toàn cảnh CFT ban đêm - Overview at night Dây chuyền SCR - SCR line Coiler - SCR line Kỷ niệm sản xuất tấn sản phẩm thứ 100.000 Lễ nhận chứng chỉ ISO Máy xoắn dây tráng thiếc - Twisting tincoated wire machine Kỹ niêmm 15 năm thành lập - 15th year Aniversary Ceremony Tổng Giám đốc qua các thời kỳ - General Directors in the past Ban Tổng Giám đốc qua các thời kỳ - BOD in the past Ban Lãnh đạo Công ty - Management Board Chủ tịch Toyota Tsusho thăm CFT - Toyotsu President visited CFT
 
 
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), Thành viên phía Việt Nam giữ 36.35% vốn Điều lệ, đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/12/2010.
Trước đó GELEX là Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam (VEC) thuộc Bộ Công Thương.
 
 
 
Tháng 04 năm 2017 công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, được chứng nhận bởi DNV.GL
 
Ngày 15/11/2009 hoàn thành công việc xây dựng Xưởng sản xuất dây đồng tráng thiếc.
Tháng 6/2010 lô sản phẩm đầu tiên được giao đến khách hàng.
Đây là dự án đâu tư đa dạng hoá sản phẩm nhằm cung cấp lõi dây đồng tráng thiếc cho các nhà sản xuất dây cáp điện đặc chủng trong ngành năng lượng, điện tử và ôtô...
 
Năm 2008, Công ty dây đồng Việt nam CFT tiến hành đăng ký lại theo Luật Doanh Nghiệp (2005) trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.
Giấy Chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng nai (DIZA) cấp ngày 08/9/2008.
 
Kỷ niệm ngày sản xuất tấn đồng Rod thứ 100,000 - 27/5/2005.
Nhân dịp này Ông Hideo Kubota, Tổng Giám đốc Công ty, phát biểu cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của CFT.
 
Ngày 15/12/2002 dây chuyền SCR đạt năng suất 200 tấn/ngày theo đúng thiết kế.
Ngày 5/7/2004 đạt năng suất 300 tấn/ngày sau khi cải tiến bánh đúc.
Công ty Southwire tặng kỷ niệm chương cho các sự kiện này.
 
Lễ Khánh thành nhà máy SCR ngày 15/6/1999, sau 18 tháng xây dựng.
Ông Wataru Hayashi - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Võ Văn Một - Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Đồng Nai đã đến tham dự và cắt băng khánh thành dây chuyền sản xuất đồng Rod SCR 54.000 tấn/năm.
 
Ngày 12/9/1996, Công ty tổ chức lể khai trương giai đoạn 1.
Ông Wataru Hayashi - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Xuân Chuẩn - Thứ trưởng Bộ Công Nghiệp, Ông Nguyễn Trùng Phương - Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành nhà máy.