Đồng Rod (Copper Rod)
 • Đường kính: 8/ 12.7/ 16 ± 0,38 mm
 • Suất kháng kéo: ≥ 250 N/mm2
 • Độ dãn dài: ≥ 30 %
 • Điện trở suất: ≤ 0,017241 Ωmm2/m
 • Hàm lượng Oxy: 150 ~ 650 ppm
 • Tạp chất: ≤100 ppm
 • Đóng gói: Coil 3.3 / 5.0 tấn
 • Kích thước bao bì: (D x H) 1.500 mm x 800 mm
Dây đồng (Copper Wire)
 • Đường kính: 1.2 đến 4.0 mm
 • Đóng gói: Carrier 1.0 đến 2.0 tấn
Dây đồng loại nhỏ (Fine Wire)
 • Đường kính: 0.18 đến 0.90 mm
 • Đóng gói: Bobin 50 Kg đến 250 Kg
Dây đồng hàn (Welding Wire)
 • Đường kính: 1.24, 1.27, 1.38, 1.5, 1.6 mm
 • Đóng gói: Thùng 0.5 đến 2.0 tấn
Luôn luôn mang đến   Năng suất, Chất lượng, Hiệu quả