Tổng Quan về CFT  
Tên Công ty
Company name
CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT
Tên tiếng Anh
Name in English
CFT Vina Copper Co., Ltd.
Loại hình Công ty
Status
Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Chủ sở hữu
Owner
CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX (GELEX ELECTRIC)
Văn phòng và nhà máy sản xuất
Main Office and Plant
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1:
Đường số 9, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Khu Công Nghiệp Long Đức:
Đường D3-3, Xã Long Đức Huyện Long Thành.
Ngày thành lập
Establishing date
27 tháng 5 năm 1996
Thời hạn hoạt động
Operation life
50 năm
 
Nhiệm vụ của Công ty